وصیت شهید «علی بیگی» به خانواده اش چه بود؟

وصیت شهید «علی بیگی» به خانواده اش چه بود؟

تو ای برادر: در شهادت تنها برادرت صبور و استوار باش و از اینکه برادر شهید هستی افتخار کن (که شریف ترین مرگ شهادت است). شما ای خواهران: از دوری من ناراحت نباشید و همچون زینب در شهادت من صبر داشته باشید و به پدر و مادر دلداری دهید و بیاد مادران و پدران شهدای گمنام باشید.
گویاترین اعمال انسان «وصیت» اوست/ از خدا می خواهم در «جهاد با نفس» مرا پیروز گرداند

گویاترین اعمال انسان «وصیت» اوست/ از خدا می خواهم در «جهاد با نفس» مرا پیروز گرداند

ما را جوان ناکام ندانید! زیرا؛ عروس ما گلوله های دشمن، لباس دامادی ما کفن، آرایش و زیبائی ما خون، عشق ما خداوند و لذّت ما افتخار شهادت. فرزندان بوجود آمده از این عشق ادامه دهندگان راه انبیاء هستند. از خداوند می خواهم که مرا در جهادی بزرگتر (جهاد با نفس) پیروز گرداند.
«شهادت» سعادت و ذخیره الهی است

«شهادت» سعادت و ذخیره الهی است

شهید «جلیل ابوالقاسمی» در وصیت نامه خود می نگارد؛ پس اگر من در راه دفاع اسلام و قرآن عزیز شهید شدم نباید از این مسئله ناراحت شوید زیرا شهادت یا سعادت و ذخیره الهی است که تمام ائمه شیعه به آن فوز عظیم رسیده اند.
وارثان خون شهدا چه کسانی هستند؟

وارثان خون شهدا چه کسانی هستند؟

پدر و مادر این عزیزان نشانگر این است که آیا راه و جگر گوشه آنها را ادامه می دهید یا نه آیا رهروان آنها در مسیر آنها قدم می زند یا نه خدایا بارالها دوستانمان همه به سوی شهادت رفتند در حالی که نگران فردا بودند که باشد وارثان خون شهدا در راه آنها قدم زدند.
ما در قبال قطره قطره خون شهدا مسئولیم

ما در قبال قطره قطره خون شهدا مسئولیم

برادران و خواهران ما در قبال اسلام و شهدا همه مسئولیم همچنان که شهدا مسئول بودند تنها با فرق اینکه شهدا مسئولین را به نحواحسن به پایان رساندند و ما باید ادامه دهنده راه آنها باشیم
مسئله اصلی «اسلام» از منظر شهید «بی نیازخامنه» چیست؟

مسئله اصلی «اسلام» از منظر شهید «بی نیازخامنه» چیست؟

اما مسئله اصلی که باید به آنها با سعی و کوشش کنید این است که ای مادر پدر و برادران عزیزم و ای ملت مسلمان و تمامی پیامهای امام امت را مو به مو انجام دهید چون اگر این کار را نکنید هیچ یک از مسائل دینی خود را انجام نداده اید.
۱۱
آرشیو