نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

تلاوت آیة الکرسی با صدای بسیجی و طلبه شهید احمد امینی

تلاوت آیة الکرسی با صدای بسیجی و طلبه شهید احمد امینی

بسیجی و طلبه شهید احمد امینی در بیست و هشتم آبان ماه 1362 در عملیات والفجر4در ارتفاعات پنجوین به شهادت رسید.
دعای شروع روز با صدای بسیجی شهید احمد امینی

دعای شروع روز با صدای بسیجی شهید احمد امینی

بسیجی و طلبه شهید احمد امینی در بیست و هشتم آبان ماه 1362 در عملیات والفجر4در ارتفاعات پنجوین به شهادت رسید.
نوای قرآنی بسیجی و طلبه شهید احمد امینی

نوای قرآنی بسیجی و طلبه شهید احمد امینی

بسیجی و طلبه شهید احمد امینی (1342-1362) در روز بیست و هشتم آبان ماه 1362 در عملیات والفجر4در ارتفاعات پنجوین به شهادت رسید. تلاوت آیاتی از سوره فرقان با صوت «شهیداحمد امینی» منتشر شد.
سخنرانی شهید موسی کلانتری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی - بخش دوم

سخنرانی شهید موسی کلانتری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی - بخش دوم

شهيد كلانتري از وزراي پركار و فعال كابينه شهيد رجايي بود . راههايي كه به همت او در مدت كمتر از دو سال در محروم تر ين نقاط كشور ساخته شد از راههاي ساخته شده در طول 50 سال حكومت ننگين پهلوي بيشتر بود . شهید کلانتری در هفتم تیر ماه 60 با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. بخش دوم سخنرانی شهید موسی کلانتری قبل از پیروزی انقلاب را با هم می شنویم.
سخنرانی شهید موسی کلانتری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی - بخش اول

سخنرانی شهید موسی کلانتری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی - بخش اول

شهيد كلانتري از وزراي پركار و فعال كابينه شهيد رجايي بود . راههايي كه به همت او در مدت كمتر از دو سال در محروم تر ين نقاط كشور ساخته شد از راههاي ساخته شده در طول 50 سال حكومت ننگين پهلوي بيشتر بود . شهید کلانتری در هفتم تیر ماه 60 با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. بخش اول سخنرانی شهید موسی کلانتری قبل از پیروزی انقلاب را با هم می شنویم.