نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کدام شهیدان مشهور در قاب سینما نشسته اند؟

کدام شهیدان مشهور در قاب سینما نشسته اند؟

سینمای جنگ یک سینمای اجتماعی است؛ اگر این ژانر از سینما در کشور ما به سینمای دفاع مقدس نام گرفته به سبب تفاوتی است که ما برای ماهیت جنگ یا در واقع دفاع خود از مرز و خاک و ایمانمان قائل هستیم. پس دور از انتظار نیست، سینمایی که می خواهد اینگونه جنگ را به تصویر بکشد باید به سراغ کسانی برود که بتوانند غایت این قدسیت زمینی را نشان دهند.

حاج رضوان از ولادت تا شهادت

حاج رضوان از ولادت تا شهادت آغاز مبارزه خستگي ناپذير لبنان در سال هاي1982-1983 دوران پر التهابي را پشت سر گذاشت.

حرفهاي بسياري از دفاع مقدس براي گفتن وجود دارد

نويد شاهد: اگر چه نظامي بود اما روحيه خشك نظامي نتوانست بر روحيه لطيف ادبي اش چيره شود و قلم را بر زمين بگذارد. سعيد اسدي فر، سرهنگ بازنشسته نيروي انتظامي ،متولد سال 1327 نويسنده اي است كه ديده هايش را در جبهه جا نگذاشت و آنها را به رشته تحرير درآورد. كتاب هاي لحظه هاي پرالتهاب ، قلعه مرگ، پرواز خونين و ...از جمله آثار اوست.

لحظه هاي آسماني، راوي كرامات شهدا

نويد شاهد:مجموعه دو جلدي" لحظه هاي آسماني" دفتر اول و دوم نوشته دكتر "غلامعلي رجايي" در قالب خاطرات كوتاه به بررسي كرامات شهدا مي پردازد.